Игри

Информация за страница Долна баня

Долня баня е град в Западна България и се намира в Софийска област, близо до Костенец и село Радул. Градът е център и същевременно единственото населено място на едноименната община. Градът е разположен в живописната Долно банска котловина, край десния бряг на Марица. На юг е заграден от северните склонове на Рила, а на север опира в подножието на Черни рид, който е дял от Средна гора. Климатът е умерено континентален и това в съчетание с чистия въздух и наличието на топли минерални извори превръщат селището в курорт. На територията на общината също така няма големи промишлени предприятия, които да замърсяват околната среда. Територията на общината в био климатично отношение се разделя на четири височинни пояса – низинен, преходен, средно планински и алпийски. Най-интересен  е преходният с надморска височина между 800 и 1200 м. Той е защитен от замърсяване и силно охлаждане. Освен това въпросният пояс има раздвижен релеф и добра залесеност със смесени гори. Това благоприятства изграждането на съоражения за открити слънчево – въздушни процедури, необходими за трениране и закаляване на организма. Според исторически сведения около 5 в. Пр.н.е. по горното течение на Марица е живяло тракийското племе беси. То се занимава основно с добив на руда – желязо и злато. Археологическите проучвания свидетелстват за живот по тези земи. Останките от Костенечкия манастир Св. Спас се намират в полите на Източна Рила, а в близост до него са открити две средновековни крепости. Освен това има и 7 тракийски надгробни некропола, както и три отделно разположени могили.

                През годините в града са се случили редица важни и значими събития за града. Така например през 1851 г. се открива първото килийно училище, а през 1896 г. се създава ловно – рибарско дружество Сокол. Това е едно от първите дружества в Княжество България. Първата амбулатория в селото пък е открита около 1900 г. Днешната сграда на здравната служба е построена през 1948 г., а туристическото дружество Ибър е открито през 1902 г. Това е всъщност първото селско туристическо дружество за страната. През 1905 г. в Долна Баня се открива читалището, като сградата се построява от предприемача Яначко Наумов. Основател на читалището пък е неговият дългогодишен председател Атанас Цветков. През 1903 г. в града се създава първото спортно дружество по колоездене, което прераства в Общо физкултурно дружество през 1918 г. В периода от 1908 до 1934 г. в разположения край десния бряг на Марица град пък функционира мирово съдилище, а градският стадион се открива през 1960 г. През 1918 г. се довършва и сградата на СОУ Неофит Рилски, а през 1932 г. се открива ветеринарна лечебница. Общинското радио Рила се открива през 1956 г., а с Указ на Държавния съвет от 4 септември 1974 г. Долна баня е признат официално за град. Потребителна кооперация Напредък се създава през 1911 г., а през 1896 г. освен създаването на ловно – рибарско дружество се открива и първата в района временна лятна пощенска станция, която две години по-късно става постоянна. На 11 януари 1878 г. градът е освободен от османско владичество, като десет опълченци от града участват в Руско – турската освободителна война.

 

Етикети:   Градове , България
eXTReMe Tracker